Visió

 

La visió del CLUB ESPORTIU DE BÀSQUET SANT JORDI, es la d’esdevenir un club referent dins del Vallés Occidental, gràcies a la seva tasca formativa, a que ofereix uns serveis de qüalitat que poden anar més enllà del bàsquet, en el que la vessant competitiva será tant important com la participativa i que es gestiona partint d’uns criteris étics i d’igualtat.

El CLUB ESPORTIU DE BÀSQUET SANT JORDI, realitzará la seva tasca en unes instalacions própies adaptades als serveis que oferirá tant als socis com a la ciutadanía, essent una entitat referent dins de la ciutat de Rubí.