rgpd

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES segons la  nova RGPD del 25 de maig del 2016

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Club Esportiu Basquet  SANT JORDI. – CIF: G60423308

Dir. postal: c/ Cervantes 75-77 · 08191 Rubí · Barcelona

Teléfono: 93.588.65.69

Correo elect: protecciodedades@cebsantjordi.cat

Delegado de Protección de Datos:  Francisco Javier Jiménez Martínez – President

 Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

“Al CEB Sant Jordi tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de la gestió i el Compliment de la relació qualit establerta com a conseqüencia de la inscripció com a soci, la gestió per part del CEB Sant Jordi de les activitats derivades del contracte, aixi com la Realització d’borradors Publicitaris referint-se a les activitats, serveis, ofertes, promocions especials i de documentació de diversa Numérica i per Diferents medis d’informació comercial, a més de la gestió de la informació de la qual és disposició per la promoció d’esdeveniments realitzats per part del CEB Sant Jordi i que poguéssin resultar d’interès pèls associats.”

Per quant de temps conservarem les seves dades?

“Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió pel interessat”.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

“La base legal per al tractament de les seves dades està basada en l’acceptació de les condicions estipulades en el present document, considerant-se la signatura del mateix com a consentiment exprés de l’interessat”

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les seves dades poden ser cedides a patrocinadors, publicacions, expositors en fires i/o altres subjectes en base a la major eficiència de la gestió de les nostres activitats com associació.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat, sol·licitar la seva rectificació o supressió, sol·licitar la limitació del seu tractament, a oposar-se al tractament i, a la portabilitat de les dades.

Si com a conseqüència de l’aplicació d’un o diversos d’aquests drets el CEB Sant Jordi no pot complir amb la relació establerta envers el soci, s’informarà l’interessat de la situació podent-se donar per finalitzada la relació entre ambdues parts.