Reglament de règim intern

Pel bon funcionament del CEB Sant Jordi, necessitem tenir un marc de referència a on es fixin els drets i els deures de totes les persones que formem part del club.
Des de la junta directiva, fins a les famílies, passant per jugadors/es i entrenadors/es, ens hem de guiar per aquest reglament, que tambè preveu possibles situacions a on s’hagi d’aplicar accions sancionadores, que desitgem que mai s’hagin d’aplicar.
REGLAMENT DE RÈGIM INTERN