Incidències mèdiques

 

Tots els jugadors del club, des del moment de formalitzar i abonar la inscripció, gaudiran d’una assegurança mèdica que cobreix totes aquells possibles accidents o lesions que es derivin de la pràctica de l’esport que practiquen al CEB Sant Jordi.

En el supòsit d’haver de fer ús d’aquesta assegurança, els jugadors hauran d’acudir a aquest centre (o a un altre dels centres concertats inclosos en el llistat adjunt)  i dir que els cobreix aquest tipus de mutualitat esportiva. De no esmentar-ho no podrà cobrir aquesta les despeses que es derivin del futur tractament de la lesió.

Centres mèdics concertats

Per tot això cal que el jugador lesionat que hagi d’acudir al metge demani al club el full de “Part d’Accidents”, imprès que haurà de portar al centre mèdic concertat. En aquest constaran les dades del club i del jugador i el tipus de lesió i tractament que els metges indiquin amb posterioritat.

Si el jugador acudeix al centre mèdic concertat sense aquest imprès (degut a la urgència), tant sols haurà de mencionar que el cobreix aquesta assegurança, i li demanaran que porti l’imprès el més aviat possible en els dies següents.

El centre mèdic concertat és:

Clínica Mútua de Terrassa
Plaça Dr. Robert, 5 – 08221 Terrassa
Telèfon 93 736 50 40
Fax 93 736 50 47

Adjunt trobareu els protocols d’actuació en cas d’incident mèdic així com les cobertures incloses per cada categoria:

Protocol categories: Cadets, Infantils, Pre-Infantils, Minis, Pre-Minis i Escoles

Protocol categories: Sènior, Sots-25, Sots-21 i Juniors

Cobertures incloses fins a cadets

Cobertures incloses juniors i sèniors